Wat is een rashond?

Wanneer spreken we van een rashond?

We spreken van een rashond wanneer een hond ingeschreven is in het stamboek van een erkend hondenras. Een rashond moet dus in uiterlijk en gedrag voldoen aan de omschrijving van dat ras in een rasstandaard.

Wat zijn de eigenschappen van een rashond?

De eigenschappen van een rashond moeten zuiver worden vererfd, dat wil dus zeggen dat twee honden van hetzelfde ras jongen moeten voortbrengen die weer alle gewenste eigenschappen vertonen. De mate waarin rashonden voldoen aan de rasstandaard wordt beoordeeld op hondententoonstellingen.

In de hondensport wordt volgens de in de Fédération Cynologique Internationale (FCI) gemaakte afspraken de standaard van een rashond opgesteld door de officiële rasvereniging in het land van oorsprong. De standaard wordt door de FCI vervolgens in verschillende talen (maar niet in het Nederlands) gepubliceerd. In landen die niet bij de FCI zijn aangesloten, zoals Engeland en de Verenigde Staten, kan een afwijkende standaard van kracht zijn.

Wat is de standaard van een rashond?

De standaard van een rashond bevat een korte beschrijving van de geschiedenis en het oorspronkelijke gebruiksdoel van het ras. De aard en uiterlijk van het ras zijn in principe  in overeenstemming met hun gebruiksdoel en historie, tenzij het duidelijk om een afgeleide vorm gaat, zoals een dwergras. In de praktijk zijn veel rassen echter niet meer geschikt voor hun oorspronkelijk taak. En wat het uiterlijk betreft is het bijna altijd nodig geweest om een keuze te maken uit de vele vormen van het oorspronkelijke landras. Tevens heeft men bij veel rassen geprobeerd het uiterlijk te verbeteren, dat wil zeggen aantrekkelijker te maken.

Het grootste deel van de standaard van een rashond bestaat uit een beschrijving van het uiterlijk van de hond. Hoe gedetailleerd die beschrijving ook is, het zal altijd zo blijven dat sommige punten, zoals de schofthoogte, meetbaar zijn, en andere niet. De ronding van de schedel of de kwaliteit van het gangwerk zijn kwalitatieve zaken en bij de beoordeling daarvan zal de ervaring en de intuïtie van de keurmeester een belangrijke rol spelen.

Een standaard geeft tenslotte een korte beschrijving van het gedrag van het ras.